Debat sobre bones pràctiques als festivals de fotografia catalans

Debat sobre festivals de fotografia celebrat a la Fundació Photographic.   © Marina Balagué

Si ets fotògraf/a o artista visual i has tractat amb festivals de fotografia al territori català, us convidem a participar d’una anàlisi sobre bones pràctiques en aquests esdeveniments.

Clica en aquest enllaç per respondre al formulari que hem preparat sobre aquesta qüestió. Les respostes es tractaran mantenint l’anonimat de les persones participants i es faran servir únicament com a font documental per a l’elaboració d’un informe.

Amb aquest formulari volem aprofundir en la diagnosi sobre la situació actual dels festivals de fotografia catalans des de l’experiència dels fotògrafs/es, recopilant informació que serveixi per analitzar els reptes principals que s’han d’afrontar des del sector.

Debat sobre festivals de fotografia catalans

El primer pas d’aquesta anàlisi promoguda per la Fundació Photographic Social Vision va ser la celebració d’un debat sobre bones pràctiques als festivals de fotografia a Catalunya, que vam celebrar el 17 d’octubre de 2023, amb l’objectiu de propiciar un diàleg al voltant de l’estat de la qüestió, compartir inquietuds i plantejar possibles eixos de millora.

L’activitat es va iniciar amb la presentació d’un estudi preliminar realitzat per la periodista i fotògrafa Wayra Ficapal, sòcia de la Fundació Photographic, que també es va encarregar de moderar el debat en què van participar activament fotògrafs, gestors culturals, representants de festivals i del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb altres perfils professionals del sector.

A posteriori, Wayra Ficapal ha seguit obtenint informació i ha assistit a altres debats relacionats amb aquesta temàtica. El qüestionari destinat a fotògrafs/es servirà per acabar de completar la radiografia del funcionament dels festivals de fotografia catalans. Finalment, presentarem un informe amb les conclusions d’aquesta anàlisi, que farem públic perquè resulti útil a creadors, gestors, administracions i públic en general.