Memòries

photographic social vision

Les memòries anuals de la Fundació són una crònica de les accions desenvolupades al llarg dels anys d’acompliment de la nostra missió.

2022

2021

2020

2019

2018

2017