Missió, Visió, Valors

photographic social vision

Missió

Des que va ser fundada el 2001, Photographic Social Vision persegueix els següents objectius:

 • sensibilitzar la societat sobre realitats poc conegudes i problemàtiques socials
 • promoure la transformació personal i la integració social tot dotant d’eines d’expressió grups i individus, tant d’entre el públic general com d’entre col·lectius en risc
 • recolzar el desenvolupament professional de fotògrafs documentals i assessorar entitats vinculades al sector
Qui som

Llegeix aquí el nostre relat institucional.

Visió

El compromís i l’experiència de la Fundació són:

 • enfortir el nexe entre els autors, el sector professional i la societat
 • fomentar l’esperit reflexiu i crític cap a la realitat que ens envolta
 • reconèixer i potenciar les bones pràctiques documentals com a eines necessàries en democràcia
 • dotar el públic i el sector professional d’eines pel seu desenvolupament personal i professional
 • fer entendre que les imatges fotogràfiques no són la realitat objectiva, sinó que en proposen una interpretació
Valors

Els valors que han regit la tasca de la Fundació des del primer dia són:

 • la veracitat com a principi rector
 • el compromís de difondre històries poc conegudes
 • el recolzament als autors compromesos
 • la qualitat en l’elaboració dels nostres projectes
 • la inclusió social amb un enfocament positiu
 • el foment de les bones pràctiques documentals
 • la defensa de la informació sense censura ni manipulació
 • la integritat en l’obtenció d’imatges i informació