Patronat

Òrgan de govern i representació de la institució, s’encarrega de definir els projectes que es desenvolupen, aprovar els pressupostos i els comptes anuals i fixar els criteris d’actuació.