APRENDRE A MIRAR ALS 70

Amb la idea que els participants aprenguessin a mirar o, el que és el mateix, a plasmar una visió personal de la realitat a través de la fotografia, vam celebrar el primer taller Punt de Vista amb persones més grans de 70 anys. L’enfoc de les classes no era l’usual en un curs de fotografia. Pràcticament no hi havia teoria, tan sols nocions bàsiques, i molta pràctica: cada setmana els participants del curs tornaven a casa amb deures. Al divendres següent duien els seus carrets acabats i comentaven les fotos revelades, tot aprenent d’aquesta manera dels encerts i els errors. 

A partir d’aquests exercici, els alumnes van començar a entrenar l’ull, a forjar una visió personal de la realitat a través de la imatge i a cultivar la paciència fotogràfica. Poc a poc, la foto postal bonica i asèptica tan habitual al començament del curs va anar-se convertint en una visió personal en què la bellesa formal va anar perdent importància respecte l’autenticitat o el que es volia explicar. A través de les seves imatges els autors van mostrar que la pràctica fotogràfica no va lligada a l’edat, sinó a la curiositat, a la sensibilitat i a les ganes d’aprendre. 

Resum del projecte en imatges

El taller es va realitzar entre octubre de 2004 i abril de 2005 amb la col·laboració del Casal de Gent Gran de Gràcia i la participació voluntària de Caro García, Mireia Plans, Antoine Passerat, Mar Abella, Mara Lethem i Óscar Castillo.

Com a resultat del taller, es va celebrar una exposició a l’Ajuntament de Gràcia que va comptar amb la col·laboració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i de la Escuela de Voluntariado de Madrid.