Paisatges Personals

Amb l’objectiu de donar als participants els recursos necessaris per poder utilitzar la fotografia com a eina d’expressió personal, vam desenvolupar diverses propostes lúdiques en què van poder exercitar la mirada i fotografiar el seu entorn habitual. D’aquesta manera, els alumnes van passar de la foto “sóc aquí” a veure les imatges com a vehicles d’expressió del que sentien. L’edició de les fotografies va ser un element essencial del taller per tal de presentar una cartografia individual i personal que connectés amb la dels demés participants. Fem servir la fotografia, no només com un registre testimonial, sinó com a via de descobriment i reafirmació del propi punt de vista.

Al taller hi van participar 20 nois i noies d’entre 16 i 23 anys i de procedències tan diverses com Guinea, el Pakistan, l’Equador, el Marroc, el Senegal o la Índia, cadascun d’ells amb situacions particulars diverses.

Resum del projecte en imatges
Vídeo documental realitzat per Carles Mestres i Martí Genís

Taller realitzat al Caixafòrum entre l’octubre de 2009 i el gener de 2010, en el marc del programa d’activitats d’impacte social de la Fundació “la Caixa” i amb la col·laboració de la Fundació Bayt Al-Thaqafa.

Talleristes: Caro García i Mireia Plans
Art-terapeuta: Maite Mena