Antoine Passerat

passerat.com

antoine@passerat.com


“M’interessa molt el concepte d’atmosfera. Aquesta paraula no defineix tan sols un ambient, sinó que posa un nom a la matèria invisible que ens envolta, una capa l’energia de la qual varia en funció dels éssers o llocs que embolcalla. Això fa que cada lloc ens transmeti una emoció particular i única. Amb la fotografia m’interessa captar, per davant d’altres consideracions, atmosferes que transmetin una certa atemporalitat, espais o llocs fora del temps que exerceixen una influència sobre nosaltres per llur història o significat o pel tipus de persones que els habiten.”