Gerard Boyer

gerardboyer.info

analogic@gerardboyer.info


Tarragona, 1974

Format a l’Escola d’Arts de la Diputació de Girona i a través de diversos seminaris i workshops, decideix enfocar els seus projectes cap a l’observació de la relació entre el pas del temps i les vivències íntimes. Paral·lelament, centra la seva atenció entre l’àmbit urbà la naturalesa, tot treballant en la identificació de la relació entre les sensacions i l’entorn en què es produeixen, així com en aquest territori íntim lligat estretament a la seva relació vivencial. Actualment viu a Tarragona.