Tallers “Punt de vista”

Als tallers Punt de vista utilitzem la fotografia participativa amb persones i col·lectius socialment vulnerables que no sempre tenen accés al llenguatge fotogràfic i compten amb poca visibilitat. Fem servir la fotografia com a eina d’expressió i transformació personal i social per acompanyar processos creatius, reforçar la identitat, qüestionar categories i promoure la inclusió social.

Material Sensible
Projecte de fotografia participativa adreçat a persones que han patit abusos sexuals a la infància i que estan en procés de recuperació. L'objectiu principal del projecte és acompanyar les persones participants a la reparació de la seva identitat oferint la imatge com a eina d'expressió per revisar el passat i reconstruir un relat propi.
más información
Planeta Barri
Una exploració de la identitat per part de deu adolescents, nois i noies en situació de vulnerabilitat social, en què la fotografia serveix com a eina expressiva i transformadora.
más información
Taller Més gent genial
Donar un pas més en la desestigmatització dels problemes de salut mental a través de la fotografia participativa. Un grup persones amb i sense diagnòstic intercanvien habilitats i aprenentatges, enfortint el compromís cap a l'altre.
más información
Gent genial
Durant quatre mesos, deu fotògrafs amateurs diagnosticats d’algun problema de salut mental van sortir al carrer i es van convertir en retratistes dels veïns del seu barri amb l’ajut del seu estudi mòbil.
más información
DEIXA’M SER JO
El món reservat a l’adolescent no és de fàcil accés, aquest taller de fotografia serveix per tal que ells mateixos ens descobreixin aquest món, sense judicis, sense por, amb ensurt, potser, però amb veritat.
más información
CADASCUNERIA
Aquest taller, que va estar dirigit a persones amb problemes de salut mental, reivindica que tota persona es capaç de crear imatges que ajudin a entendre la seva realitat i que crein empatía.
más información
Paisatges Personals
Un grup d’adolescents migrants explora la possibilitat d’utilitzar les imatges com a vehicles d’expressió dels seus sentiments i reafirmar així el seu punt de vista.
más información
AMB VEU PRÒPIA
Acostar el llenguatge fotogràfic a persones amb algun problema de salut mental diagnosticat, com a eina d’expressió de la pròpia realitat.
más información
RESISTIR-SE A OBLIDAR
Un mètode terapèutic de l’ús de la fotografia per a persones que pateixen Alzheimer i altres demències, i pels seus cuidadors i familiars.
más información
APRENDRE A MIRAR ALS 70
Taller de fotografia participativa adreçat a persones grans amb l’objectiu de descobrir noves perspectives i formes de mirar a través d’una càmera.
más información