Teambuilding

Aquest taller de teambuilding per a empreses utilitza la fotografia per compartir la visió que tenim de nosaltres mateixos, confrontar les nostres mirades i divertir-nos a través de la creació de retrats grupals.

 

El taller es porta a terme durant un dia sencer i s’estructura en dues parts:

L’autoretrat a partir de la narrativa visual (4 hores)

Durant el matí, descobrim la peculiaritat de cada persona a través del que expliquen les seves imatges, revelant el que el fa únic i irrepetible i ampliant la visió que té de si mateix amb l’ajuda dels seus companys, i creem noves imatges que completin un autoretrat íntim i sorprenent. Acabem amb la posada en comú i la creació d’una exposició col·lectiva.

El retrat de grup en estudi (4 hores)

En una segona fase, mostrem les estratègies més efectives que utilitza un retratista professional per a realitzar els seus retrats, explicant què és essencial per aconseguir autenticitat, simplicitat i empatia amb els nostres models. Una sessió de tarda dedicada a generar retrats d’equip en què cada un posa en joc la seva creativitat per fotografiar al seu grup estrenyent vincles amb els seus companys.

Totes les activitats es realitzen en un estudi fotogràfic, comptant amb un equip
d’il·luminació professional i espais diàfans per a la realització dels exercicis.
Com a colofó ​​a l’esdeveniment, es realitzen retrats al grup i es lliuren com
obsequi uns dies després del workshop.

El taller està dissenyat per a grups ja constituïts. Per a més informació, trucar al +34 93 217 36 63 o contactar per mail a alice.monteil@photographicsocialvision.org