Informe sobre bones pràctiques als festivals de fotografia catalans

Debate sobre festivales de fotografía celebrado en la Fundación Photographic.

Debat sobre festivals de fotografia celebrat a la Fundació Photographic el 2023.

La Fundació Photographic Social Vision presenta l’informe “Festivals de fotografia a Catalunya: estat de la qüestió i propostes de millora”, elaborat per la periodista i fotògrafa Wayra Ficapal.

〉〉〉 Per descarregar l’informe complet, feu clic en aquest enllaç.

La Fundació Photographic va encarregar aquest estudi com a part de la seva missió de suport al sector fotogràfic. L’objectiu és obtenir una radiografia actualitzada del sector dels festivals de fotografia a Catalunya per propiciar la reflexió i promoure accions i canvis necessaris per optimitzar l’exercici de bones pràctiques professionals i l’eradicació de la precarietat al sector.

Aquest informe parteix de la trobada per debatre sobre festivals de fotografia i bones pràctiques que la Fundació Photographic va realitzar a l’octubre del 2023, amb més de 50 participants, comptant fotògrafs/es, gestors/es culturals, directors/es de festivals i representants de l’Administració . L’anàlisi s’ha complementat amb enquestes dirigides a les direccions de festivals i a artistes participants, així com amb la recopilació de dades relacionades i amb entrevistes a altres professionals del sector.